X
GO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efektivní řízení výrobních procesů
 

ABY NÁKUP, VÝROBA A OBCHOD FUNGOVALY V JEDNOM

 

Propojte aktivity nákupu a prodeje s výrobou díky online informacím o stavu skladů a výrobních zakázek. Začněte se zlepšováním kdekoliv, v budoucnosti můžete pokračovat v dalších oblastech.

Efektivita

Fronta práce, distribuce výrobních příkazů a související dokumentace, sledování stavu strojů, spotřeby energií, opotřebování nástrojů, OEE...

Kvalita

Hlídání výrobního postupu, kontrola materiálů, strojů a nástrojů, měření výrobku, správná výrobní dokumentace, detailní výrobní genealogie ...

Dílenské plánování

Seřazení zakázek s ohledem na aktuální stav strojů a minimální seřizování, rezervace materiálu pro konkrétní zakázky, minimalizace lead time

Logistika

Odvádění spotřeby on-line, řízení skladů materiálu, přípravků a nástrojů, expedice, interní logistika podle aktuálních požadavků výrobního plánu...

POSKYTNEME VÁM NÁSTROJ PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY.

Výrobní informační systém IMPROVE iT! zajišťuje bezpapírovou distribuci informací potřebných pro správnou výrobní praxi. Současně pořizuje pravdivá data pro stanovení a zlepšování kvality a efektivity(OEE). Významně Vám tak usnadní rozhodování a řízení výroby. Systém prokazatelně pomáhá zvýšit produktivitu a efektivitu výrobních závodů. Podívejte se také na variantu zaměřenou na sledování CNC, který pomáhá zlepšovat produktivitu na obrobnách.

  

Naši zákazníci

 
 
 
 • "Přijdou mistři s potřebou nových strojů, či lidí. Podívám se do zpětných záznamů systému IMPROVE iT! a není o čem diskutovat. Systém jednoznačně vyhodnotí, jestli potřebujeme navýšit personál, či stroje nebo nepotřebujeme. "

  Jaroslav Jírovec
  jednatel firmy -Schwan Cosmetics CR
 • "Manažerský takt se díky systému IMPROVE iT! snížil z týdnů a měsíců na hodiny a minuty. "

  Martin Smolík
  manažer kvality -Schwan Cosmetics CR
 • "IMPROVE iT! nám ve velice krátké době po nasazení zvýšil produktivitu práce. "

  Petr Mohelník
  výrobní ředitel firmy - Ferrit s.r.o
 

Využijte potenciál vaší výroby!


Získávejte tvrdá data, řiďte výrobu bezpapírově.

 

Sledování výroby
Sledování výroby

Modulární MES systém pro vaši výrobu

iMPROVE iT! je výrobní informační systém typu MES, který vám umožní integrovat všechna výrobní data a pomůže nastavit procesy pro zlepšování produktivity práce

Sledování výroby
Sledování výroby

Variabilita výroby

V době, kdy se zvyšují požadavky na variabilitu produktů a zmenšují se výrobní dávky, potřebujete systém pro řízení výroby. iMPROVE iT! kontroluje dodržování výrobního postupu, nastavuje stroje podle technologického postupu a další...

Sledování výroby
Sledování výroby

OEE - Zlepšování efektivity

iMPROVE iT! Je řešení pro výrobní podniky, které hledají nástroj pro zlepšení efektivity - OEE. Přesná on-line komunikace s výrobním procesem umožňuje efektivnější využití všech zdrojů ve výrobě.

 

Sledování výroby
Sledování výroby

Průmyslová revoluce trvá!

Čtvrtá generace převratných změn je tady a zaměřuje se na efektivní tok informací. Vítejte ve světě Industry 4.0!

Sledování výroby
improve zlepší OEE, efektivitu, kvalitu

Nejen OEE...

 
 • ZÁKAZNICKÝ AUDIT
  Zavedením kontroly správnosti výrobních operací zajistíte přesné provádění výrobního postupu. Výsledkem je prokazatelná geneaologie výroby, nižší náklady na produkci a vyšší kvalita vyráběného produktu. Nasazení systému IMPROVE iT! je pozitivně hodnoceno při zákaznickém auditu. Společně se zlepšením výtěžnosti lze dosáhnout návratnost investice do iMPROVE iT! systému během jednoho roku.
 • NEINVAZIVNÍ NASAZENÍ
  Implementace systému IMPROVE iT! probíhá bez ovlivnění výroby. Komunikaci s výrobním procesem realizujeme na míru podle možností stroje (PLC, CNC, TCP/IP, signály, ruční vstupy, atd.).
 • INFORMACE Z RŮZNÝCH ZDROJŮ
  NA JEDNOM MÍSTĚ Propojením existujících informačních systémů získáte komplexní přehled a souhrné vyhodnocení kritických ukazatelů výroby. (ERP, plánovací systémy, docházka atd.).
 

Celkový přehled, zaměřeni na detail

 
 

Plánování výroby

Systém je schopen naplánovat výrobní zakázky s ohledem na maximální využití strojů nebo pro dodání just in time (JIT). Pracovníci dostávají frontu práce přímo na pracovišti.

Sledování výrobního postupu

Systém může vynucovat dodržování výrobního postupu pro aktuální výrobní zakázku.

Správa receptur

Pro konkrétní výrobní zakázku je do stroje nahrána požadovaná receptura .

Polyvalence uživatelů

Systém kontroluje, zda je uživatel oprávněn provést danou operaci.

KPI

Manažeři mají přístup na klíčové ukazatele v reálném čase.

OEE

Jedním z klíčových výrobních ukazatelů je využití strojů.

Sledování údržby

Od jednoduché evidence strojů,nástrojů a přípravků, jejich umístění, využití a opotřebení na konkrétních výrobních zakázkách, po komplexní systém sledování údržby včetně sledování workflow jednotlivých případů. Umožníme vám realizovat preventivní údržbu na základě reálných informací o využití komponent.

Interní logistika

WMS - řízení skladů a skladových pohybů, JIT interní logistika u výrobních strojů podle aktuálního plánu, řízení CARDEX a jiných automatických skladů.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sledování výroby

Přehled o výrobě on-line

Sledujte stav zakázek, využití strojů, pracovníků a materiálu.

Další informace
 
Zákaznický audit

Podpora zákaznických a zákonných auditů

Přesná historie výroby poskytuje bezprecedentní informace o průběhu.

Další informace
 
WMS Sklady online

WMS - Řízení skladů pro výrobu

Řízení skladů přináší možnost synchronizovat výrobní s logistickými operacemi.

Další informace
 
OEE online

OEE v reálném čase

Sledujte využití výrobních zařízení na základě důvěryhodných informací.

Další informace
 
SPC online

SPC online

Poskytněte lidem na dílně přehled o aktuální stabilitě procesu. Mohou regovat hned!

Další informace
 
Capacity planning

Dílenské plánování

Rozvrhování výrobních zakázek na dílně a aktualizace plánu podle aktuálního stavu zdrojů.

Další informace
 

... dáváme informacím smysl

 

Naše vize

Pomáháme zlepšovat produktivitu našim zákazníkům

 
 
 

Systém poskytuje informace, díky nímž získáte:

 • PŘESNÉ INFORMACE O VYUŽITÍ STROJŮ.
  Přesným měřením využití strojů, zaznamenáváním důvodů prostojů můžete začít porovnávat využití strojů - OEE na základě důvěryhodných informaci.
 • KONTROLA VÝROBNÍHO POSTUPU.
  Zavedením kontroly správnosti výrobních operací zajistíte přesné provádění výrobního postupu.
 • PROKAZATELNÁ GENEALOGIE.
  O průběhu výroby jsou vedeny automatické záznamy dokladující použité postupy, materiály, šarže.
 • ZÁKAZNICKÝ AUDIT.
  Nasazení systému IMPROVE iT! je pozitivně hodnoceno při zákaznickém auditu.
 • EKONOMICKÁ NÁVRATNOST.
  Hlídáním klíčových ukazatelů jsou dosaženy nižší náklady na produkci a vyšší kvalita vyráběného produktu. Společně se zlepšením výtěžnosti lze dosáhnout návratnost investice do IMPROVE iT! systému během jednoho roku.
 • INFORMACE Z RŮZNÝCH ZDROJŮ NA JEDNOM MÍSTĚ.
  Propojením existujících informačních systémů získáte komplexní přehled a souhrnné vyhodnocení kritických ukazatelů výroby. (ERP, plánovací systémy, docházka atd.).
 • NEINVAZIVNÍ NASAZENÍ.
  Implementace MES systému probíhá bez ovlivnění výroby. Komunikaci s výrobním procesem realizujeme na míru podle možností stroje (PLC, CNC, TCP/IP, signály, ruční vstupy, atd.).
 
 

vývoj produktu , studie proveditelnosti , konzultace, sdílení informací...

 
 
 • IMPROVE iT! vyvíjíme za použití moderních technologií jako konfigurovatelný produkt
 • Na základě zkušeností z předchozích alpikací jsme schopni rychle navrhnout řešení pro vaši výrobu formou studie
 • Během nasazování systému a následném provozu spolupracujeme na rozvoji aplikace pro podporu trvalého zlepošování výroby
 • Organizujeme vzájemná setkání našich zákazníků, která přinášejí sdílení informací
 

Vývoj produktu65%

 

Analýza + studie45%

 

Konzultace79%

 
Sledování výroby

Zkušenosti

Máme za sebou 14 let zkušeností a vývoje. Modulární MES systém iMPROVE iT! Umožňuje implementaci do vaší výroby postupně a neinvazivně.

 

Sledování výroby
Sledování výroby

Celkový přehled

Integrace informací ze všech rozhraní od automatizovaných linek až po manuální práci poskytne Vaší výrobě konkurenční výhodu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

 

Sledování výroby
Sledování výroby

Úspora nákladů

S námi ušetříte náklady na výrobu. Návratnost investice do MES systému iMPROVE iT! je do jednoho roku. /p>

Sledování výroby
Sledování výroby

Modulární MES systém pro vaši výrobu

Vyvinuli jsme pro vás MOM výrobní informační systém typu MES, který vám umožní integrovat všechna výrobní data a pomůže nastavit procesy pro zlepšování produktivity práce

Sledování výroby
Sledování výroby

Industry 4.0

Zažíváme éru dynamických změn v průmyslu. Nezůstávejte na místě! Odstartujeme s vámi další etapu průmyslové revoluce. Industry 4.0 je tady a iMPROVE iT! je nástroj pro stavbu inteligentní továrny.

Modulární

iMPROVE iT! je modulární MES systém, který se umí přizpůsobit vašim potřebám. Potřebujete např jen OEE pro pět strojů? Není problém nemusíte pořizovat rozsáhlý systém se všemi funkcionalitami.

Konfigurovatelný

Systém se konfiguruje bez zásahů do jádra produktu. Tento koncept snižuje náklady na vlastnictví i nasazení MES. Aplikaci může nakonfigurovat váš zaškolený zaškolený pracovník. Potřebujete provést změny např. v reportech?

Otevřený

Pro usnadnění práce svých lidí budete některé informace potřebovat sdílet v jiných systémech. MES iMPROVE iT! je vyvíjen s důrazem na otevřenost a uživatelskou přívětivost .

Bezpapírový

Data jsou z výroby získávána v reálném čase automaticky komunikací se stroji podle možností stroje (PLC, CNC, TCP/IP, signály, ruční vstupy, atd.). Získáte tak základ pro realizaci konceptu bezpapírové výroby - sběru informací bez papírových průvodek

Použijte IMPROVE iT! pro zahájení procesu trvalého zlepšování!
 

Typický postup nasazení systému

 
 
 
 • 01
   

  Studie/cílový koncept

  Pokud nevíte, kde začít,pomůžeme vám navrhnout řešení

 • 02
   

  Pilotní projekt

  Na pilotním projektu si ověříte správnost rozhodnutí.

 • 03
   

  Rozšiřování

  Ověřená funkcionalita je nasazena na další stroje.

 • 04
   

  Zlepšování

  Přesné informace o výrobě podpoří váš proces trvalého zlepšování

 • 05

  Rozvoj systému

  V případě potřeby je možné rozvíjet funkcionality systému do dalších oblastí výroby

 
Naši partneři