X
GO

OEE Overall Equipment effectiveness

Jeden z klíčových ukazatelů výroby

Sledujete efektivitu vaší výroby? Porovnáváte efektivitu výroby mezi jednotlivými výrobními linkami či provozovnami v různých částech světa? Srovnáváte efektivitu s konkurencí? Zajímá vás, jaký vliv mají změny v organizaci výroby na její efektivitu? Jak ovlivnila investice do nového technologického zařízení celkovou efektivitu výroby? OEE - overall equipment effectiveness / celková efektivita zařízení Vám přinese nezkreslená data.
graf OEE, prostojů a důvodů zmetků