X
GO
Výdej a příjem materiálu
 • Možnost využití objednávek transferu nebo použití generických transferů
 • Výdej spotřebního materiálu přes deník při výdeji evidence jména skladníka i manipulanta
 • Vazba na modul VÝROBA – podpora kanban, FIFO, šaržování, příjemek, zboží rezervované pro konkrétní zákazníky, zboží pro konkrétní zakázky, blokování zboží, kontrola expirace, kontrola dostatečného množství na výrobních lokacích…
 • Příjem nespotřebovaného zboží z výroby včetně dodatečných úprav množství s vazbou na modul VÝROBA
Vyskladnění
 • Zajištění 100% vyskladnění – při expedici nic nechybí ani nepřebývá
 • Skladník má report (mapu), kde přesně najde požadované zboží Podpora evidence hmotností netto, brutto
 • Možnost vychystání vyskladnění a jeho následné expedice po zafoliování
 • Tisk balících listů
Inventura
 • Automatická inventura s ERP
 • Fyzická inventura se provádí pomocí mobilních terminálů, přehled o průběhu lze sledovat v aplikaci na PC
 • Inventura je možná pro celý sklad, pro různé účetní lokace, regály, přihrádky, zboží…
Aplikace na PC
 • Mapa skladu – interaktivní grafický náhled na sklad Informace o volném místě ve skladu
 • Informace o zboží na přihrádkách skladu
 • Vyhledávání ve skladu (podle zboží, interní šarže, externí šarže, balení, zákazníka, batche, výrobní zakázky, dodavatele, lokace, transferu, vyskladnění…)
 • Podpora více geografických skladů v jedné aplikaci
 • Přehled o historii skladových pohybů
 • Zpracování objednávek, vyskladnění
 • Tisk reportů
Aplikace na mobilním terminálu
 • Intuitivní, lokalizovaná aplikace s možností ovládání prsty nebo stylusem
 • Určena pro provádění většiny skladových operací
 • Všechny mobilní terminály jsou vzájemně zastupitelné
 • Přihlašování skladníka přes čárový kód, heslo nebo rfid kartu
Reporting
 • Tisk skladových dokladů
 • Tisk čárových kódů (na zboží, přihrádky skladu, etikety na palety, expediční etikety…)
 • Tisk obsahu částí skladu
 • Tisk historie pohybů zboží
 • Speciální reporty (cenová hodnota různých částí skladu, zboží před expirací…)
 • Příjem vstupního materiálu do skladu. Zboží může být přijímáno na základě nákupní objednávky nebo i bez ní
 • Možnost vynucení vstupní kontroly pro zboží
 • Okamžitý přehled o plnění dodavatelů
 • Podpora externích šarží dodavatele a interních šarží zákazníka
 • Evidence pohybu zboží ve skladu
 • Příjem zboží ze vstupní kontroly
 • Výdej ze skladu
 • Evidence materiálu spotřebovaného ve výrobě a jeho odečet z výrobní lokace
 • Kontrola správného zabalení finálního výrobku do expedičních balíků a jejich evidence na paletě
 • Kontrola a průvodce skladníka při vyskladňování finálních výrobků na expedici. Okamžité informace pro skladníky o nebezpečnosti zboží
 • Grafické uživatelské rozhraní zobrazuje mapu skladu s detailními informacemi o zboží včetně vyhledávání, vyhledávání v historii skladových pohybů, informace o zboží, historie balení výrobků, tiskové sestavy pro skladové transfery, expediční listy, stavy skladu apod.
 • Možnost zaskladnění komponent, finálů, výrobních nástrojů, spotřebního materiálu
 • možnost vedení izolovaného konsignačního skladu pro obchodního partnera
 • použití skupinových dávek pro rychlou a bezpečnou manipulaci s větším množstvím zboží
 • možnost rezervace přihrádek pro konkrétní zboží/zákazníka
 • elektronická evidence veškerých pohybů včetně jmen operátorů (skladových i výrobních) a časového razítka
 • nativní aplikace pro mobilní terminály s podporou automatických aktualizací
 • evidence šarží
 • podpora FIFO výdeje
 • možnost rozdělit balení na více částí nebo sloučit více balení do jednoho

Komunikace s ERP

 • Informace o zboží, šaržích, lokacích, zaměstnancích, dodavatelích, zákaznících apod.
 • Přenos dokumentů mezi ERP a skladovým modulem. Např:
  • Nákupní objednávka
  • Objednávka transferu
  • Deník výdeje
  • Vyskladnění
  • Inventura
 • Přenos všech účetních a neúčetních pohybů do ERP, vykrývání výše uvedených dokladů
 • Automatická inventura skladového modulu proti ERP
 • Informace o výdeji zboží do výroby – možnost automatické spotřeby komponent
 • Přenos dat v reálném čase – po zavedení dokladu v ERP je ihned možno nad tímto dokladem vykonávat skladové operace