X
GO

Přehled o výrobě a její řízení

Správa receptur/programů

U strojů, kde je to možné, jsou do řídicího systému zaslány receptury (do PLC) nebo CNC programy k zakázce. Díky přesnému záznamu jednotlivých výrobních operací získáváte informace o historii (genealogii) zakázek včetně parametrů (včetně OEE), při kterých byla operace provedena.
nejčastější problémy ve výrobě