X
GO
 • Výroba
 • Analýzy
 • SPC
 • Motivační panel
 • OEE
 • Docházka
 • Sklady
 • Integrace
 • CNC
 • Receptury
 • Tracking
MES Systém iMPROVE iT! poskytuje informace o výrobě v reálném čase a zkracuje manažerský cyklus řízení z týdnů na minuty. Management má on-line informace o rozpracovanosti jednotlivých výrobních zakázek, dodržování normovaných výrobních časů a kontroluje správnost výrobního postupu a materiálů. U strojů, kde je to možné, jsou do řídicího systému zaslány receptury nebo CNC programy k zakázce. Díky přesnému záznamu jednotlivých výrobních operací získáváte informace o historii (genealogii) zakázek včetně parametrů, při kterých byla operace provedena. Více informací
Analýzy tvoří důležitý základ procesu trvalého zlepšování výroby. Systém vám poskytuje přístup k důležitým informacím o výrobě on-line, což vám umožní provádět potřebné analýzy a navrhovat řešení problematických jevů. Reporty pro analýzy realizujeme tak, aby odpovídaly zavedeným standardům uživatele.
Vyhodnocování klíčových parametrů vyráběného produktu a jejich porovnání s definovanými mezemi (UCL, LCL). Zobrazte pracovníkům SPC graf v reálném čase, čímž jim umožníte reagovat na negativní trend okamžitě. Ovlivníte tak stabilitu výrobního procesu a zamezíte potenciální výrobě zmetků v důsledku tohoto trendu.
Poskytněte důležité informace svým pracovníků on-line. Zobrazení využití strojů, aktuálního stavu výroby oproti plánu, náklady na prostoje a porovnání proti předchozí směně poskytuje pracovní směně okamžitou představu o stavu výroby a motivuje pracovníky ke zvyšování produktivity.
Důležité ukazatele kvality sledujte v reálném čase. Ganttův graf zobrazený z perspektivy výrobního příkazu, pracoviště nebo operátora vám dá realistický pohled o využití zdrojů ve výrobě. Informace o celkovém využití zdrojů vám bude také sloužit jako důležitý ukazatel při navrhování investic. Více informací
Sběr dat o aktivitách operátorů v rámci výroby poskytuje informace o využití pracovního času a podklady pro hodnocení pracovníků. Jsou řešeny role pracovníků v procesu výroby (mistr, údržba, operátor) a jejich přístupová práva. Informace o docházce jsou předávány do mzdového modulu ERP systému.
Příjem materiálu, evidence o pohybu zboží, vstupní kontrola, výdej ze skladu, evidence materiálu spotřebovaného ve výrobě, kontrola správného zabalení finálního výrobku do expedičních balíků a jejich evidence na paletě, průvodce skladníka při vyskladňování finálních výrobků na expedici. Více informací
Propojení s ERP systémem a dalšími informačními systémy umožňuje realizaci bezpapírového obousměrného toku informací mezi korporátní a výrobní části podniku. Šetříte tak čas pracovníků a předcházíte chybám, které vznikají při přepisování informací.
On-line přehled o stavu a využití CNC strojů. Centrální uložiště a správa CNC programů (DNC). Připojení k CNC Heidenhain, Moriseiki, Mazak a další. Jednoduché grafické rozhraní pro PC, notebook, tablet, smartPhone. Možnost připojení strojů s PLC systémy. Připojení manuálních pracovišť. Elektronický záznam o průběhu zpracování zakázky. Sledování a vyhodnocování prostojů. Více informací
Pro konkrétní výrobní zakázku a specifickou výrobní operaci je do řídicího systému stroje/linky automatickým zaslána správná verze výrobní receptury. V současnosti, kdy je požadavek na velkou variabilitu výrobních zakázek stále větší téma, se tak otevírá cesta ke zvýšení flexibility výroby. Je zajištěna technologická kázeň, zabrání se nechtěnému poškození vyráběného produktu a zjednoduší se obsluha stroje včetně zaškolení.
Schopnost prokazatelně dokladovat průběh výrobního procesu včetně parametrů jednotlivých výrobních operací, provádění kontrolních testů včetně jejich výsledků, sledování šarží materiálů, výrobních časů a přiřazení zodpovědnosti konkrétní obsluze se stává životní nutností nejen manažera kvality. V životě firem je dnes význam zákaznických a odborných auditů jedno z hlavních témat. Výrobní genealogie vytvářená pomocí IMPROVE iT! je základním stavebním kamenem úspěšného prokázání kvality řízení výroby.